Список нотариусов Молдовы

Numele notarului

Sediul biroului notarial

Nr. de telefon

Şipitco Diana

Mun. Chișinău,Centru,str. Armenească, nr. 44/2

0(22)542042,541242

Şoimu Rodica

Mun. Chişinău,Botanica,,str. Zelinski, 44, ap. 82

0(22)503760,503761

Antoci Vera

Mun. Chişinău,Botanica,,str. Zelinski, 12

0(22)551276

Badalova Viorica

Mun. Chişinău,Botanica,bd. Cuza-Vodă, nr. 30/1, of. 8

0(22)661330

Florea Adelina

Mun. Chişinău,Botanica,bd. Dacia, 24

0(22)767821

Dranga Laura

Mun. Chișinău,Botanica,bd. Decebal, 64 ap. 3

0(22)559048

Melnic Oxana

Mun. Chişinău,Botanica,bd. Decebal, 72/1, bir. 112

0(22)537126

Guranda Rodica

Mun. Chişinău,Botanica,bd. Decebal, bl. 139 „b", of. 201, 202

0(22)637989

Balaban Galia

Mun. Chişinău,Botanica,str. Burebista, nr. 76

0(22)800441

Petcu Elena

Mun. Chişinău,Botanica,str. Independenţei, 36, ap. 86

0(22)560504

Vacari Ghenadie

Mun. Chişinău,Botanica,str. Independenţei, 6/1, of. 212a

0(22)776922, 776925

Şevciuc Victor

Mun. Chişinău,Botanica,str. N. Zelinski, 26/1, of. 3

0(22)531209

Şevciuc Viorica

Mun. Chişinău,Botanica,str. N. Zelinski, 26/1, of. 3

0(22)531210

Culava Diana

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Alba Iulia 77/19,O.Gibu 7/3

0(22)929269

Şian Olga

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Alba Iulia, 148/3, of. 209

0(22)716130

Kiseliova Olga

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Alba Iulia, 75

0(22)581088

Semionova Rodica

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Alba-Iulia, 1

0(22)743290

Florea Maria

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Alba-Iulia, 2, of. 39

0(22)593988, 755807

Roşca Veronica

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Alba-Iulia, 75, bloc 5A

0(22)518800, 595604

Pistriuga Vitalii

mun. Chișinău,Buiucani,str. Alba-Iulia, nr. 1.

0(22) 593047

Palic Fedora

mun. Chișinău,Buiucani,str. Alba-Iulia, nr.148/3, of. 209.

0(22)716130

Andronatii Andrei

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Ion Creangă, 62

0(22)740447,

Andronatii Valentina

Mun. Chişinău,Buiucani,str. Ion Creangă, 62

0(22)740447

Lazu Aurelia

mun. Chişinău,Buiucani,str. Ion Creangă, nr. 6/2, of. 9-10,str.M.Varlaam 65 of 405

0(22)270189

Şipitco Diana

Mun. Chișinău,Centru,str. Armenească, nr. 44/2

0(22)542042, 541242

Ursachi Diana

mun. Chişinău,Centru, str. Columna, nr. 42, ap. 4

0(22)270280,

Vidraşcu Alexandra

Mun. Chişinău,Centru, str. Mitropolit Varlaam, 69

0(22)221124, 221517

Bondarciuc Olga

Mun. Chişinău,Centru,bd. D. Cantemir, 1/1

0(22)809160

Cirinciuc Galina

Mun. Chişinău,Centru,bd. Gr. Vieru, 13 of 207

 

Slonovschi Ludmila

Mun. Chişinău,Centru,bd. Gr. Vieru, 16, ap. 3

0(22)224365

Ţonu Nina

Mun. Chişinău,Centru,bd. Gr. Vieru, nr. 21

0(22)210747

Niculiță Petru

mun. Chișinău,Centru,bd. Grigore Vieru 22/1, of.35-36.

0(22)241525

Buză Irina

Mun. Chişinău,Centru,bd. Negruzzi, 4/2

0(22)545919

Ceban Galina

Mun. Chişinău,Centru,bd. Renaşterii, 29,ap 2a

0(22)238367

Avram Nina

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 64, of.34

0(22)278682

Stahurschi Alexandru

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 67, of. 303

0(22)272643

Ucrainean Natalia

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 73, bl. 1, of. 23

0(22)270016

Panuş Carolina

mun. Chișinău,Centru,bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 73/1, et. 1, bir. 2

0(22)270717, 273554

Pulbere Vera

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare, 126, ap. 1

0(22)213553

Onofrei Tatiana

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare, 182, bir. 302,201

0(22)275349

Popa Lucia

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 104

0(22)295821

Zaporojanu Adrian

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare, 69, bl. 1, of. 21

0(22)278061

Zaporojanu Lidia

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare, 69, bl. 1, of. 21

0(22)278061

Piatac Alexandra

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare, 119

0(22)235521

Musteaţă Dorel

Mun. Chişinău,Centru,bd. Ştefan cel Mare, 73

0(22)545488

Poţelueva Natalia

mun. Chişinău,Centru,şos. Hînceşti nr. 22 B, str Izmail 88

0(22)881566

Carpov Tatiana

Mun. Chişinău,Centru,str. 31 August 1989, 139, of. 19

0(22)224938

Gamurari Svetlana

Mun. Chişinău,Centru,str. 31 August, 129, of. 425

0(22)234686

Belicesco Oleg

mun. Chișinău,Centru,str. A. Bernardazzi, nr. 97, ap. 12, str Mateevici 60

0(22)222446

Temciuc Cristina

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Hîjdeu, nr. 46

0(22)260767

Vizant Mariana

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Puşkin nr. 26,73, of. 207, 208

0(22)279717

Gladîş Alexandru

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Puşkin, 50 A

0(22)221770

Gladîş Oleg

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Puşkin, 50 A

0(22)221744

Murzacov Aurelia

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Puşkin, 52

0(22)222131,

Frecăuţanu Nina

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Puşkin, nr. 33, of. 67

0(22)241376

Frecăuţanu Vasile

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Puşkin, nr. 33, of. 67

0(22)241376

Beliban-Raţoi Ludmila

Mun. Chişinău,Centru,str. A. Puşkin, nr. 37, of. 21,210

0(22)224754

Ţurcan Daniela

Mun. Chişinău,Centru,str. A.Puşkin, 37, of. 21

0(22)224754

Focina Z.

Mun. Chişinău,Centru,str. A.Puşkin, 25

0(22)234822

Pascari Viorica

Mun. Chişinău,Centru,str. Albişoara, 84/6

0(22)290050

Jeleznîi Angela

Mun. Chişinău,Centru,str. Alexandru cel Bun, 7, of. 105

0(22)541913

Conoval Marcel

mun. Chișinău,Centru,str. Alexandru cel Bun, 91.

0(22)844106

Durnescu Tatiana

Mun. Chișinău,Centru,str. Alexandru cel Bun, 98

0(22)211895

Nicolaescu Cristina

mun. Chișinău,Centru,str. Armenească, 28, Tigina 49/3

0(22)888208

Palii Olga

Mun. Chişinău,Centru,str. Armenească, 30, of. 88

0(22)272060,275862,275861

Sandu Iulia

Mun. Chişinău,Centru,str. Armenească, 30, of. 88

0(22)272060,275862,275861

Zvonov Marina

Mun. Chişinău,Centru,str. Armenească, 30, of. 88

0(22)272060,275862,275861

Andronic-Gabura Olga

Mun. Chişinău,Centru,str. Armenească, 40/42, of.2,bd. Decebal, 99/3, of. 1030 A

0(22)890909

Timofti Angela

mun. Chişinău,Centru,str. Armenească, nr. 100, of. 6

0(22)546305

Nagacevschi Viorica

Mun. Chişinău,Centru,str. B. Bodoni, 45

0(22)224571

Culai Ion

Mun. Chişinău,Centru,str. Bănulescu-Bodoni, 8

0(22)229588

Popovici Veronica

Mun. Chişinău,Centru,str. Bucureşti, 23, of.1

0(22)220550,

Moraru Natalia

Mun. Chişinau,Centru,str. Bucureşti, 90

0(692)50105

Reşetnicov Ala

Mun. Chişinău,Centru,str. Bucureşti, 90

0(22)234102

Popa- Ceban Daniela

mun. Chișinău,Centru,str. București,  43 ap.6.

0(22)844804

Mihailic Olga

Mun. Chişinău,Centru,str. Columna, 162

0(22)295584

Zara Corina

mun. Chișinău,Centru,str. Columna, 86, str Gheorgiu 30 of 266

0(22)837088

Gîscă Ludmila

Mun. Chişinău,Centru,str. Constantin Tănase, 6, bir. 330,Cosmonautelor 6 of 330

0(22)232056

Iftodi Victoria

mun. Chişinău,Centru,str. Constantin Tănase 6 ,bir. 330, Cosmonautilor 6, of. 329

0(22)243281

Doga-Parnov Ana

mun. Chișinău,Centru,str. Constantin Tănase, 9, bir. 7

0(22)222227

Şindilă Aureliu

mun. Chişinău,Centru,str. Ismail, 33, of.705.

0(22)223260

Melnic Daniela

Mun. Chişinău,Centru,str. Ismail, 84

0(22)225876

Brînza Cristian

mun. Chișinău,Centru,str. Ismail, nr. 81/1, et. 3, bir. 311.

0(22)547547

Colun Angela

Mun. Chişinău,Centru,str. Ismail, nr.98, ap.3

0(22)545814, 548054

Volimbovscaia Zinaida

Mun. Chişinău,Centru,str. L. Tolstoi, 34

0(22)544309, 545593

Filimon Vera

Mun. Chişinău,Centru,str. L. Tolstoi, 36

0(22)546584

Ungureanu Tatiana

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Cibotari, 37

0(22)237271

Popovici Valentina

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Eminescu, 28/B nr. 5

0(22)921161

Constantinescu Elena

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Eminescu, 51, of. 1

0(22)227690

Cernov Rodica

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Kogălniceanu 36 A

0(22)274618

Maslova Galina

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Kogălniceanu, 15, ap. 3

0(22)212916, 237799

Amihalachioaie-Ţurcan Mirela

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Kogălniceanu, 68, ap. 1

0(22)223128

Chirtoacă Lilia

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Kogălniceanu, nr. 3, ap. 1

0(22)224954

Stahurschi Vasile

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Kogălniceanu, nr. 46, of. 12

0(22)228514, 211453

Muruianu Ludmila

Mun. Chişinău,Centru,str. M. Varlaam, 69

0(22)225244

Brihuneţ Svetlana

Mun. Chişinău,Centru,str. M.Kogălniceanu,25, of. 4

0(22)542256

Bodiu Mariana

Mun. Chişinău,Centru,str. Maria Cibotari, 37

0(22)881620

Sternioală Elena

mun. Chișinău,Centru,str. Mihai Eminescu nr. 21, of. 5a

0(22)221512

Obadă Constanţa

mun. Chişinău,Centru,str. Mihai Eminescu, 34

0(22)223022

Palancean Liliana

Mun. Chişinău,Centru,str. Mihai Eminescu, 51, of. 1

0(22)224632

Cojocari Dorina

Mun. Chișinău,Centru,str. Mihai Viteazul, 11, et.1, of.1

0(22)291440

Covali Luminița

mun. Chișinău,Centru,str. Mitropolit Varlaam 88, of. 5

0(22)222895

Vidraşcu Mihail

Mun. Chişinău,Centru,str. Mitropolit Varlaam, 69

0(22)221124, 221517

Bumbu Adelina

Mun. Chişinău,Centru,str. Puşkin 22, bir. 205

0(22)238077

Bumbu Cristian

Mun. Chişinău,Centru,str. Puşkin 22, bir. 205

0(22)238077

Berghii Evghenii

Mun. Chişinău,Centru,str. Puşkin, 24, of. 15

0(22)220204

Gladîş Oleg

Mun. Chişinău,Centru,str. Puşkin, 50 „A"

0(22)227156,221035,213415

Mardari Maria

Mun. Chişinău,Centru,str. Şciusev, 68

0(22)224012

Mardari Alexandru

Mun. Chişinău,Centru,str. Sf. Gheorghe, 40

0(22)278768

Teleucă Aliona

Mun. Chişinău,Centru,str. Sfatul Ţării, 18

0(22)233371

Morev Elena

Mun. Chişinău,Centru,str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.73

0(22)548694

Chirinciuc Galina

Mun. Chișinău,Centru,str. Tighina, 49A, et. II, of.8, 10

0(22)279514,

Dohocher Eugenia

Mun. Chişinău,Centru,str. Tighina, 65

0(22)275597

Anton Tereza

Mun. Chişinău,Centru,str. Titulescu, 1

0(22)556654, 531208

Stepanov Ludmila

Mun. Chişinău,Centru,str. V. Alecsandri, 119

0(22)241098

Gluşcenco Ghenadie

Mun. Chişinău,Centru,str. V. Alecsandri, 56

0(22)273680

Zgardan Diana

Mun. Chişinău,Centru,str. V. Alecsandri, 80 d

0(22)223202, 229978

Secrieru Iana

Mun. Chişinău,Centru,str. V. Alecsandri, nr. 131, ap. 4

0(22)225536, 225546,

Mocanu Elena

Mun. Chişinău,Centru,str. V. Alecsandri, nr. 80 D

0(22)223202, 229978

Moraru Mihaela

Mun. Chişinău,Centru,str. V. Pîrcălab, 35, ap. 4,str Bucuresti 61

0(22)213436

Roman Valentina

Mun. Chişinău,Centru,str. Vasile Alecsandri, 74, of. 5

0(22)275017

Şova Sorelia

Mun. Chişinău,Centru,str. Veronica Micle, 1/1

0(22)279840

Boico Liliana

Mun. Chisinau,Centru,str.Mihai Eminescu, 42,of.13

0(22)212674

Lupaşcu Eugenia

Mun. Chişinău,Ciocana,bd. Mircea cel Bătrîn, 12

0(22)341111

Gratii Boris

Mun. Chişinău,Ciocana,bd. Mircea cel Bătrîn, 24

0(22)484566

Mereuţă Raisa

Mun. Chişinău,Ciocana,bd. Mircea cel Bătrîn, 24 of 1

0(22)488429

Şumcova Valentina

Mun. Chişinău,Ciocana,bd. Mircea cel Bătrîn, 24

0(22)488430

Puşcaş Constantin

Mun. Chişinău,Ciocana,bd. Mircea cel Bătrîn, 5/3

0(22)344001, 344002

Soltan Roman

Mun. Chişinău,Ciocana,bd. Mircea cel Bătrîn, 5/3

0(22)425524

Soltan Adelina

Mun. Chişinău,Ciocana,str. Alecu Russo, 61, ap. 142 A

0(22)340503, 426000

Rudco Valerii

Mun. Chişinău,Durlesti,str. Cojbuc, 13, ap. 2

0(22)221995

Golubciuc Olga

Mun. Chişinău,Posta Vece,str. Calea Orheiului, 65, ap. 9

0(22)461744

Golubciuc-Speianu Ala

Mun. Chişinău,Posta Vece,str. Calea Orheiului, 65, ap. 9

0(22)461744

Vescu Livia

Mun. Chişinău,Riscani,bd. Moscova, nr. 3/6

0(22)403855

Raciula Valeria

Mun. Chişinău,Riscani,bd. Moscovei, 16

0(22)862100

Cutian Aliona

Mun. Chişinău,Riscani,str. A. Doga, 35

0(22)498004

Patlavschi Ana

Mun. Chişinău,Riscani,str. A. Russo, 1, of. 5

0(22)438206

Stog Maria

Mun. Chişinău,Riscani,str. A. Russo, 1, of. 5

0(22)438206

Chigaian Tamara

Mun. Chişinău,Riscani,str. A. Russo, 24

0(22)411185

Ciuperca Maria

Mun. Chişinău,Riscani,str. Alecu Russo, 9/1

0(22)443993

Stadler Ala

Mun. Chişinău,Riscani,str. Bogdan Voievod, 2, ap. 110

0(22)404784,

Snegur Lidia

Mun. Chişinău,Riscani,str. Kiev, 6/1

0(22)443012

Hanganu Carolina

Mun. Chişinău,Riscani,str. Kiev, 9/1, et. 3, of. 3

0(22)811035

Pancova Nelli

Mun. Chişinău,Riscani,str. M. Costin, 12

0(22)434506,434507,438327

TATIANA BISTRITCAIA

Mun. Chişinău,Riscani,str. M. Costin, 12

0(22)434506, 434507

Colomeeţ Maria

Mun. Chişinău,Riscani,str. M. Costin, 15/1

0(22)438763

Natalia Malisenco

Mun. Chişinău,Riscani,str. M. Costin, 15/1

0(22)438576

Galaju Ana

Mun. Chişinău,Riscani,str. M. Costin, 7, of. 107

0(22)438497

Bazaochi Andrei

mun. Chișinău,Riscani,str. Miron Costin 25,bd.Negruzzi  8 of 1a

0(22)541981, 541961

Bîstriţcaia Tatiana

Mun. Chişinău,Riscani,str. Miron Costin, 12, of.1

0(22)434507, 438327

Şcerbacova Zinaida

Mun. Chişinău,Riscani,str. Miron Costin, 6/1

0(22)449886

Criucova Svetlana

Mun. Chişinău,Riscani,str. Miron Costin, 7, of. 105

0(22)442029

Şumcov Andrei

Mun. Chişinău,Riscani,str. N. Dimo, nr. 17/1

0(22)438494,

Dumbrava Mariana

Mun. Chişinău,Riscani,str. Studenţilor, 7/9

0(22)994950

Cavcaliuc Eugenia

Mun. Chișinău,Sculeni,str. Bucuriei 10, ap. 3.

0(22)909141

Danu Inga

Mun. Chişinău,Sculeni,str. Calea Ieşilor,7

0(22)593929

Bloşenco Andrei

Mun. Chişinău,Telecentru,str. Academiei, 12

0(22)736362, 729946

Bloşenco Diana

Mun. Chişinău,Telecentru,str. Academiei, 12

0(22)729946

Musteaţă Tatiana

Mun. Chişinău,Telecentru,str. Academiei, nr. 2, of. 2

0(22)279697

Izdebschi Natalia

Mun. Chişinău,Telecentru,str. Gh. Asachi, 27, ap. 9

0(22)280797

Cujbă Mihaela

mun. Bălți, str. Decebal, nr. 6/A, of. 1.

0(609)26927

Sîrbu Anastasia

mun. Bălți, str. Independenței, 12/23.

0(688)82219

Mînza Tamara

mun. Bălți, str. Mihai Sadoveanu 4/50.

0(231)25302

Teacă Larisa

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 6/2

0(231)43618

Jernovaia Tatiana

mun. Bălți, str.Mihai Viteazul, nr. 50/3.

 

Edu Ana

Mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 4, ap. 30

0(231)71197

Plăcintă Sergiu

Mun. Bălţi, str. Decebal, 18 A, ap.1

0(231)29434

Robu Ana

Mun. Bălţi, str. G. Coşbuc, 17, ap. 1

0(231)21169

Gavriliuc Angela

Mun. Bălţi, str. Independenţei, nr. 33, bir. 24 B

0(231)61813

Chiriliuc Iurie

Mun. Balţi, str. Moscovei, 21

0(231)22151

Pădurari Corina

Mun. Bălţi, str. Moscovei, 21

0(231)23171

Nichiforeac Mircea

Mun. Bălţi, str. Păcii, 13/1

0(231)29367

Agachi Aliona

Mun. Bălţi, str. Puşkin, 44

0(231)63402

Dimitriu Svetlana

Mun. Bălţi, str. Puşkin, 44

0(231)63400

Caraiman Aurica

Mun. Bălţi, str. Puşkin,27

0(231)60397

Popovici Adrian

Mun. Bălţi, str. Sadoveanu, 2, ap. 47

0(231)61494, 61596

Popovici Maria

Mun. Bălţi, str. Sadoveanu, 2, ap. 47

0(231)61494, 61597

Balan Marina

Mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 27/10

0(231)63328

Dogotari Larisa

Mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 60

0(231)24032

Coţeruba Tamara

Mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 77, ap. 1

0(231)22384

Niculiţă Olga

mun. Cahul, bd. Republicii, 22/3

0(299)22154

Jîntica Rita

mun. Cahul, bd. Victoriei 14 A

0(299)32286

Ţurcan Olga

mun. Cahul, str. 31 August 1989,13 V

0(299)32712

Chiciuc Oxana

mun. Cahul, str. B. P. Hajdeu, 7

0(299)21674

Martîniuc Vadim

mun. Cahul, str. B.P.Hașdeu nr. 9 G, of. 3.

0(299)32998

Munteanu Timofei

mun. Cahul, str. F. Seliviorstov 18a, of. 5

0(299)92602

Manole Corina

mun. Cahul, str. Prospectul Republicii, nr. 20/1

0(299)32490

Butuc Rodica

mun. Cahul, str. Republicii, 17 „A"

0(299)20423, 20426

Tarleva Irina

Mun. Comrat, str. Biruinţei, 113

0(298)29430

Ganeva Liudmila

mun. Comrat, str. Biruinţei, 133

0(298)26040

Pometco Svetlana

Mun. Comrat, str. Pobedî, 111

0(298)29255

Gradinar Liudmila

mun. Comrat, str.Tretiacov, 36

0(298)22686

Gradinar Alexandr

mun. Comrat,str. Tretiacov, 36

0(298)22686

Bicec Victor

mun. Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.15

0(269)24949

Macar Veronica

mun. Hînceşti, str. Chişinăului, 6

0(269)21244

Tudos Raisa

mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 124

0(269)22758

Murzac Olga

mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 132, bir. 104

0(269)25633

Demenciuc Daniela

mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 139

0(269)25644

Bulgac Svetlana

mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 148.

 

Butnaru Marina

or. Anenii Noi, Piața 31 August,1.

0(265)22315

Bobeico Maria

Or. Anenii Noi, str. 31 August, 6

0(265)24574

Tomița Ecaterina

or. Anenii Noi, str. Chișinăului 10/c.

 

Capaţînă Lilia

Or. Anenii Noi, str. Chişinăului, 10

0(265)24701

Prigală Trofim

Or. Anenii Noi, str. Chişinăului, 17

0(265)22544

Buga Georgeta

Or. Anenii-Noi, str. Chişinăului, nr. 2

0(265)22180

Stati Natalia

Or. Basarabeasca, str. Karl Marks, 55

0(297)21128

Cîrboba Liubovi

Or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 22, ap. 6

0(297)21170

Pascari Chiril

Or. Basarabeasca, str. Karl Marx, 54

0(297)22742

Palii Prascovia

Or. Bender, s. Varniţa, str.Tighina, 30

0(265)46373

Strîmbu Cristina

or. Briceni, str. Independenței, nr. 21.

 

Guzun Aliona

Or. Briceni, str. Independenţei, 19/3

0(247)25100, 25225

Strîmbu Valentina

Or. Briceni, str. Independenţei, 21

0(247)22700, 25000

Dobuleac Viorica

Or. Briceni, str. Independenţei, 27

0(247)26090

Lungu Elena

Or. Briceni, str. Independenţei, nr. 21

0(247)25900

Sofroniuc Svetlana

or. Briceni.r-l Briceni

 

Pulbere  Iana

or. Călărași, str. Mihai Eminescu 34.

 

Daşchevici Victoria

Or. Călărași, str. Mihai Eminescu, nr. 23

0(691)76316

Cheşcu Hristofor

Or. Călăraşi, str. M. Eminescu 31/1

0(244)22332

Boldurescu Valentina

Or. Călăraşi, str. M. Eminescu, 21/37

0(244)23140

Dragomir Angela

Or. Călăraşi, str. M. Eminescu, 33

0(244)26086

Negru Oxana

Or. Călăraşi, str. Pan Halippa, nr. 20

0(244)25165,

Mocanu Natalia

Or. Cantemir, str. Gagarin, 7, ap. 2

0(273)23303

Corneiciuc Ecaterina

Or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 3/2

0(273)22951

Bagrin Maria

Or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, 8, bir. 63

0(243)23031

Belciug Petru

Or. Căuşeni, str. Meşterul Stanciu, 3

0(243)22039

Cramarenco Valentina

Or. Căuşeni, str. Meşterul Stanciu, 3

0(243)22459, 21697

Grosul Sergiu

Or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 1/32

0(243)23714

Arnaut Ana

Or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 100

0(291)23047,

Caraiani Olga

Or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 91

0(291)26638

Arnaut Alexandr

Or. Ceadîr-Lunga, str.Lenin, 100, ap. 2

0(291)23047

Untură Alexandru

Or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 14

0(241)22485

Burac Lilia

Or. Cimişlia, str. Decebal 11, et II

0(241)24814

Sîmboteanu Svetlana

Or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, nr. 10, bir. 3

0(241)26892

Toma Elena

Or. Cimişlia, str.Ştefan cel Mare, nr. 17

0(241)22291

Bernevec Doina

or. Criuleni, bl. Biruința nr.21.

0(248)24034

Pavalatii Ruxanda

or. Criuleni, str. 31 August 1989 nr. 120,  of. 3.

0(248)25118

Bîstriţchi Vladimir

Or. Criuleni, str. 31 August, nr. 122, ap. 6

0(248)21967

Chirtoacă Petru

Or. Criuleni, str. 31 august,126, ap. 4

0(248)21695

Danil Anghelina

Or. Donduşeni, str. Independenţei, 25

0(251)22069

Bejan- Umanschi Marina

or. Drochia, bd. Independenței, nr. 3.

0(252)20065

Panteleev Ala

Or. Drochia, bd. Independenţei, 3, of. 21

0(252)26666

Ghedreuţan Dina

Or. Drochia, str. 31 August, 16/1

0(252)26566

Spînu Olesea

Or. Drochia, str. Cecal, 25 ap. 20

0(252)23075

Mazur Maria

Or. Drochia, str. Sfatul Ţării, 9

0(252)23974

Lăpuşneanu Tamara

or. Dubăsari r-nul Dubăsari, com. Coşniţa, str.Păcii, nr. 70

0(248)44719

Lesnic Marina

or. Edineț,  str. Independenței, 25 ap.2.

 

Nimerenco Silvia

Or. Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 111, ap. 3

0(246)22724

Moscalu Elena

Or. Edineţ, str. Independenţei, nr. 102

0(246)24867

Moraru Vitalie

or. Edineţ, str. M. Eminescu 1/a, or.Dondușeni, str. Serghei Lazo, 4

0(246)25969, 0(251)22997

Morea Galina

Or. Edineţ, str. O. Cirimpei, 60

0(246)23633

Luca Petru

Or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei, 60

0(246)22674

Tatian Cristina

or. Edineţ, str.Independentei, 88 or.Dondușeni, str. Serghei Lazo, 4

0(246)22047, 0(251)22997

Tatian Leonid

Or. Făleşti, str. M. Eminescu, 9

0(259)24055

Şoldan Iurii

Or. Făleşti, str. Moldovei, 12

0(259)23789, 22497

Plamadeala Aliona

Or. Făleşti, str.Alexandru cel Bun,99

0(259)24385

Conoval Ion

Or. Floreşti, str. 31 August, 51

0(250)20129

Goinic Cristina

Or. Floreşti, str. Gării 3, nr. 5

0(250)20267

Buzu Iadviga

Or. Floreşti, str. V. Lupu, nr. 58

0(250)22086

Conoval Eugenia

Or. Floreşti, str. Vasile Lupu, 48

0(250)20700

Golubciuc Valentin

or. Florești,  str. 31 August 1989, nr.40.

 

Patereu Claudia

Or. Glodeni, str. Suveranităţii, 6

0(249)22957

Piatac Alexandra

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 15/2

0(693)75274

Chetreanu Oleg

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31

0(268)23150, 27500

Mardari Marcelina

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1.

0(268) 85343, 85344

Diaconu Galina

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 92

0(268)22183

Şişianu Maria

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 11, ap.2

0(268)21357

Ganţa Dorina

Or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 78/1.

0(268)23505

Mişcenco Alexandru

Or. Leova, str. Independenţei, 24

0(263)23198

Floreanu Irina

Or. Leova, str. Ştefan cel Mare, 69, ap. 31

0(263)22584

Slutu Veaceslav

Or. Leova, str. Ştefan cel Mare, nr. 60

0(263)23310

Şişcanu Alexandr

Or. Nisporeni, str. Suveranității

0(264)24505

Moraru- Melinte Irina

or. Nisporeni, str. Suveranității nr.13, of. 31.

0(264)22720

Butnaru Rodion

Or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 4

0(264)22459

Huzinschi Mariana

Or. Ocniţa, or. Otaci, str. Orăşelului, 20

0(271)79260

Gîrtopan Valentina

Or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 65, ap. 6

0(271)22426

Levinţa Valentina

Or. Orhei, str. Mihai Eminescu, 1/3

0(235)32227

Pîslari Tatiana

Or. Orhei, str. Renaşterii Naționale, 22, ap. 9

0(235)23463

Veveriță Cristina

or. Orhei, str. Renașterii Naționale, nr.11, ap. 1.

 

Vişanu Oxana

Or. Orhei, str. V. Lupu, nr. 69, ap. 1

0(235)32157

Digori Galina

Or. Orhei, str. V. Mahu, 125, ap. 11

0(235)21679

Lencuţa Iulia

Or. Orhei, str. V. Mahu, 143 ap.1

0(235)20958

Bejenar Denis

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 15/13

0(235)21800

Cornos Elena

Or. Rezina, str. 27 August, 44, ap. 38

0(254)22138

Romanescu Mihai

Or. Rezina, str. 27 August, 46

0(254)21322

Bîrliba Lilia

Or. Rezina, str. 27 August, 46, ap. 2

0(254)24413

Russu Gheorghe

Or. Rîşcani, str. 31 August, 7

0(256)22171

Rățoi-Moisa Silvia

Or. Rîşcani, str. 31 August,16

0(256)21677

Purcel Ludmila

Or. Rîşcani, str. Independenţei, 20

0(256)22556

Matuşevschi Lucia

Or. Rîşcani, str. Independenţei, 37/2

0(256)23049

Condorachi Grigore

Or. Sîngerei, str. Independenței, 89/1.

0(262)23551

Panciuc Aurica

Or. Sîngerei, str. Independenţei, 83/4

0(262)23826

Condorachi Olga

Or. Sîngerei, str. Independenţei, 89/1

0(262)23551

Miron Corneliu

Or. Sîngerei, str. Testemiţanu, 3/6

0(262)22076

Gavriliuc Diana

or. Șoldănești, str. Victoriei, nr 3

69298329

Pietraru Iurie

Or. Şoldăneşti, str. Izvoarelor, 2

0(272)22585

Radu Marian

Or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 50, ap. 2

0(230)23459

Cobăneanu Angela

or. Soroca, str. Independenție 52/1

0(230) 24445

Cebotarean Tatiana

Or. Soroca, str. Independenţei, 71, of. 2

0(230)23162

Boldescu Radu

Or. Soroca, str. M. Eminescu, 11

0(230)30611

Radu Marco

Or. Soroca, str. M. Eminescu, 12/2

0(230)23308

Radu Iulian

Or. Soroca, str.Alexandru cel Bun, 50/2

0(230) 33505

Luchian Anatolie

Or. Ştefan - Vodă, str, 31 August, 9

0(242)22140

Sîrbu Svetlana

or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, nr. 12

0(242)25370

Gulian Irina

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 33.

 

Goncearuc Galina

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 54

0(237)22332

Ţopa Inga

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 54

0(237)22332

Cazacu Viorel

or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare,  92.

 

Culava Taisia

Or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 133 B

0(237)22157

Lazari Angelina

Or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 70

0(237)20020

Cîvîrjic Natalia

Or. Taraclia, str. Sovetskaia, 19a

0(294)25170

Sandu Ina

Or. Teleneşti, str. 8 Martie, nr. 2

0(258)22852

Şcolnic Viorica

Or. Teleneşti, str. Plămădeală

0(258)22388, 24685

Iliescu Ludmila

Or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 10/2

0(258)23756

Nagherneac Lidia

Or. Ungheni, str. Decebal, ¾

0(236)23752

Spătaru Oxana

Or. Ungheni, str. Decebal, nr. 8/1

0(236)23140

Ciorba Valentina

Or. Ungheni, str. M. Eminescu, 22

0(236)23755

Godoroja Tatiana

or. Ungheni, str. M. Eminescu, nr. 55, ap.84

0(236)27100

Tatian Stela

or. Ungheni, str. Mihai Eminescu 55.

0(236)815 75

Scaleţchi Constantin

Or. Ungheni, str. Naţională, 10

0(236)22480

Stratulat Nina

or. Ungheni,  str. V. Alecsandri,  nr. 8.

 

Antohi Veronica

Or. Varniţa, str. Tighina, 111

0(265)46374

Tiuliu Natalia

Or. Vulcăneşti, str. Lenin 104, ap. 31

0(293) 21989

 

!!! Сообщите нам Ваши пожелания по улучшению работы сайта.или просто полезную информацию.Спасибо что просмотрели наш сайт.